CZŁONKOWIE

STATUT

ZARZĄD

 HISTORIA

PUBLIKACJE

DEKLARACJA

LINKI

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

   katechetycy.pl            

Strona przeznaczona dla katechetyków - wykładowców katechetyki.

Osoby zainteresowane szybką wymianą informacji na Facebooku
zachęcamy do polubienia i współredagowania strony Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

 

W związku z wytycznymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Państwa dane osobowe znajdujące się w bazie danych Zarządu SKP
są przetwarzane jedynie w celu przesyłania informacji na temat posiedzeń i zebrań Zarządu SKP, spotkań wszystkich członków SKP oraz konferencji.
Zapewniamy, że przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i osoby postronne nie mają dostępu do Państwa danych,
a także nie przekazujemy ich nikomu i nie korzystamy z nich w celach marketingowych.
Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
prosimy o dostarczenie wniosku następującej treści do Przewodniczącego SKP:
„Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych: {imię i nazwisko, e-mail} zgromadzonych przez Stowarzyszenie Katechetyków Polskich.
Proszę o natychmiastowe ich usunięcie i zaprzestanie przesyłania informacji dotyczących posiedzeń i zebrań Zarządu SKP,
spotkań wszystkich członków SKP oraz konferencji”.
Z poważaniem - ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek

 

Aktualne informacje i zaproszenia, czyli co jeszcze przed nami:

 

Kolejne spotkanie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich 19-20 września 2019 r. (czwartek-piątek)
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, ul. św. Barbary 41:

czwartek (19.09.2018)

 

  8.00 – śniadanie

10.00 – sympozjum:

 NAUCZANIE RELIGII W RZECZYWISTOŚCI ZMEDIATYZOWANEJ

 10.00 - otwarcie sympozjum: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek.

10.15 – mgr Rafał Lew-Starowicz (MEN): Bezpieczeństwo ucznia w przestrzeni wirtualnej.

11.00 – przerwa kawowa

11.30 – ks. dr Grzegorz Strzelczyk (WT UŚ): Czy wiarę da się jeszcze opowiadać?

12.30 – Eucharystia

13.30 – obiad

15.00 – praca w grupach:

             A: szkoła podstawowa – wprowadzenie: dr Michał Małek

             B: szkoła średnia – wprowadzenie: ks. dr Andrzej Kielian

             C: nauczyciele – wprowadzenie: ks. dr Adam Bielinowicz

             D: rodzice – wprowadzenie: ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Kurzydło

 

16.30 – przerwa kawowa

17.00 WALNE ZEBRANIE SKP

18.15 – kolacja

19.15 – prezentacja publikacji katechetycznych

19.45 – spotkanie koleżeńskie

 

piątek (20.09.2018)

 7.30 – Eucharystia

 8.15 – śniadanie

 9.15 – podsumowanie pracy w grupach i dyskusja.

10.30 – przerwa kawowa

11.00 – informacje o aktualnych problemach dot. organizacji nauczania religii i katechezy

12.00 – zamknięcie Zjazdu SKP

12.30 – obiad

Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia u ks. Dariusza Kurzydły.

 

* * * * * * *


Szanowni Państwo,
Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów planuje wydać w 2019 roku
w WYDAWNICTWIE UKSW (jest na ministerialnej liście 500!) monografię poświęconą
WYZWANIOM ZWIĄZANYM ZE STARZENIEM SIĘ SPOŁECZEŃSTWA.
Będzie to publikacja o charakterze interdyscyplinarnym, dlatego do jej tworzenia zapraszamy teologów,
psychologów, socjologów, pedagogów i wszystkich naukowców zajmujących się tą problematyką.
Prosimy o nadsyłanie abstraktów artykułów do 1 IX 2019 r. na adres: tomwielebski@gmail.com
Życzę Wszystkim dobrego wakacyjnego odpoczynku
- ks. Tomasz Wielebski, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów  

 


Katechetyczne wiadomości oraz wydawnicze nowości:

 

Katechetyczne nowości z Radomia (2019) - książki ks. prof. Stanisława Łabendowicza:

    

 

* * * * * * *

 

XIX Europejskie Forum Nauczania Religii w Szkołach (EuFReS) – Wiedeń 2020
"Dialog kultur w Europie. Wyzwanie dla nauczania religii w szkołach"

W dniach od 25-28 kwietnia odbyło się w Wiedniu spotkanie programowe Kuratorium EuFRES,
mające na celu przygotowanie przyszłorocznego XIX Forum.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, spotkania EuFRES odbywają się w cyklu dwuletnim
w poszczególnych miastach europejskich. Tym razem – po Pradze, Katowicach i Monachium
– miejscem spotkania zaplanowanego w dniach od 15–19 kwietnia 2020 r. będzie Wiedeń.

Jako temat przewodni XIX Forum przyjęto: „Dialog kultur w Europie.
Wyzwanie dla nauczania religii w szkołach”. Wprowadzeniem do pracy w grupach językowych
będą referaty przygotowane przez zaproszonych prelegentów: (1) Dialog religii i kultur – odniesienie
do sytuacji europejskiej – dr Michael Kuhn, Komisja Konferencji Biskupów Unii Europejskiej, COMECE
oraz (2) Wychowanie do kultury dialogu w nauczaniu religii katolickiej – prof. Sergio Cicatelli,
Pontificia Universita Antonianum.
Uczestnicy wysłuchają także relacji dotyczących omawianej problematyki w pespektywie
uwarunkowań nauczania religii w szkole w poszczególnych krajach Europy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o kontakt
z ks. dr. hab. Romanem Buchtą (roman.buchta@archidiecezjakatowicka.pl).

* * * * * * *

 

Wielce Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

Pan zmartwychwstał i żyje, a my jesteśmy tego świadkami.
Niech nas ogarnie Jego łaska, aby nasze nauczanie i świadectwo
wzbudziło w wielu wiarę, nadzieję i miłość oraz głębokie przekonanie,
że w Nim jest pełnia życia, tak bardzo potrzebna współczesnemu człowiekowi.

Radosnego świętowania wielkiej tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego -
ks. Kazimierz Misiaszek sdb, Przewodniczący SKP

 

* * * * * * *

 

Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN, Pedagogika świadectwa.
Perspektywa antropologiczno-kerygmatyczna
, Kraków 2019.

 

* * * * * * *

Nowy Program nauczania religii rzymskokatolickiej:

 

* * * * * * *

Uśmiechniętemu BISKUPOWI OD DZIECI z okazji jubileuszu :)

Anna Walulik CSFN, Roman Ceglarek, Zbigniew Marek SJ, Norbert G. Pikuła (red.),
Służyć (z) miłością. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi
dr. hab. Antoniemu Długoszowi w dwudziestą piątą rocznicę sakry biskupiej,
Częstochowa 2019.

 

* * * * * * *

Publikacja dotycząca rekolekcji szkolnych prosto z... Olsztyna!

Anna Zellma, Wojsław Czupryński, Hubert Tryk.
Rekolekcje szkolne jako forma ewangelizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, Olsztyn 2018.

 

* * * * * * *

Ukazała się książka podsumowująca listopadowe sympozjum katechetyczne w Lublinie.

ks. Piotr Tomasz Goliszek (red.), Wychowanie patriotyczne, Lublin 2018.

 

* * * * * * *

 

„Chwała Bogu na wysokościach, A na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 14)

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Boże Narodzenie przypomina o niezmiennej i ogarniającej nas miłości Boga,
która jedynie jest w stanie zapewnić nam pokój serca, przemieniać nasze życie,
dawać radość, zapewnić poczucie prawdziwego szczęścia.
Niech Nowonarodzony Pan, którego przyjście będziemy świętować,
będzie wciąż źródłem, z którego potrafimy obficie czerpać,
aby dać światu świadectwo prawdy, wolności, pokoju.

Życzę również, w imieniu całego Zarządu SKP,
aby czas Bożego Narodzenia był okazją do ciepłych rodzinnych spotkań,
a 2019 rok okazał się pomyślny,
przynosząc także zawodowe sukcesy, awanse, stopnie i tytuły.

ks. Kazimierz Misiaszek SDB, przewodniczący SKP

 

* * * * * * *

 

 

Dziś wypełnił się Adwent...

19.12.2018 r. zmarł o. prof. Andrzej Potocki, dominikanin,
Mistrz, socjolog, katechetyk, człowiek wielkiego serca,
członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.
Podczas licznych spotkań dzielił się z nami
swoją wiedzą, mądrością i doświadczeniem.
Pozostawił wiele publikacji, które wciąż inspirują 
odpowiedzialnych za katechezę w Polsce.
R.i.P.

* * * * * * *

 

Członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
- ks. prof. Janusz Mastalski - biskupem nominatem archidiecezji krakowskiej.
Gratulujemy i wspieramy modlitwą!

 

* * * * * * *

 

Konferencja naukowa: "Spotkanie katechezy z teologią"
28 listopada 2018 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

* * * * * * *

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II - LUBLIN

 

* * * * * * *

15 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego odbyła się konferencja naukowa
"Program i podręcznik do nauczania religii"
adresowana do wydawców podręczników oraz rzeczoznawców ds. oceny programów i podręczników.

 

* * * * * * *

Ukazała się nowa Podstawa programowa katechezy.
Wkrótce... Program nauczania religii.

 

* * * * * * *

Z katechetycznych nowości:
ks. dr Albert Wołkiweicz, Główne idee polskich programów katechetycznych, Kraków 2018.

 

 

* * * * * * *

ks. Roman Ceglarek, Reforma programowa nauczania religii
w szkołach II Rzeczypospolitej
, Częstochowa 2018.

 

* * * * * * *

P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski (red.), 
Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian
, Warszawa 2018.

 

* * * * * * *

ks. dr Jarosław Kowalczyk, dr Aneta Rayzacher-Majewska (red.),
Idźmy naprzód z nadzieją! Katechetyczne aspekty reformy oświaty, Legnica 2017.

 

* * * * * * *

Znalezione w księgarni:
Piotr Drzewiecki, Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Warszawa 2013.

 

* * * * * * *

 

20-21 września 2018 r. w Częstochowie
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie
odbyło się VII. Walne Zebranie oraz Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
na temat: "Nauczanie religii w perspektywie zmian programowych".

 

* * * * * * *

 

19 września 2018 r. na spotkaniu w Częstochowie Komisja Wychowania Katolickiego
przyjęła uchwałę wprowadzającą nową Podstawę programową katechezy
oraz nowy Program nauczania religii od 1 września 2019 r.
Za rok pojawią się NOWE podręczniki do I i V klasy szkoły podstawowej oraz I ponadpodstawowej.
"Stare" programy i podręczniki będą stopniowo "wygaszane".

 

* * * * * * *

 

W dniu 8 maja 2018 r. po długiej chorobie
zmarł ks. prof. dr hab. Romuald Niparko, katechetyk i znawca pedagogiki chrześcijańskiej,
redaktor Encyklopedii Katolickiej, wspaniały nauczyciel akademicki,
a przede wszystkim wrażliwy człowiek i gorliwy kapłan.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, dnia 12 maja 2018 r.:
- Wprowadzenie i modlitwa różańcowa w Katedrze Poznańskiej o godz. 10:30;
- Msza św. pogrzebowa w Katedrze o godz. 11:00;
- Pogrzeb na cmentarzu parafialnym parafii
pw. św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu-Spławiu o godz. 13:00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...

 

* * * * * * *

 

Dobra wiadomość: ks. dr hab. Roman Buchta został jednogłośnie wybrany
nowym Prezydentem EuFRES (Europejskiego Forum Nauczania Religii w Szkołach).
Spotkanie odbyło się w Monachium w dniach 4-8 kwietnia 2018 r.
Tematem tegorocznej konferencji było odkrywanie i wspieranie duchowej inteligencji.
Uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz poszukiwań wspólnych,
europejskich kierunków nauczania religii w publicznych oraz prywatnych szkołach.
Kolejne spotkanie - w 2020 roku zaplanowano w Wiedniu.
Więcej informacji na temat EuFRES: www.eufres.org.

Nowemu Prezydentowi EuFRES gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

* * * * * * *

 

Nowa publikacja ks. prof. Jana Kochela:
Duchowa pedagogia miłości, Poznań 2017.


* * * * * * *

 

Wielkanoc 2018

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przypomina nam,
że Jezus wciąż żyje, naucza, wspiera nas oraz prowadzi do domu Ojca.
Wdzięczni za Jego zbawczą śmierć i zmartwychwstanie
oddajemy się wielkodusznie posłudze słowa
w katechezie, nauczaniu religii i wychowaniu chrześcijańskim.
Życzę wszystkim, w imieniu całego Zarządu SKP,
aby świętowanie Wielkanocy wciąż zbliżało nas do Jezusa
oraz do tych wszystkich, którym służymy posługą słowa.
Radosnego świętowania!

ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

* * * * * * *

 

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY – PUBLIKACJA

Polskie Stowarzyszenia Pastoralistów wraz z Radą KEP ds. Młodzieży
przygotowuje monografię naukową, do tworzenia której zapraszamy zarówno teologów,
jak też przedstawicieli nauk społecznych. W publikacji mają się znaleźć artykuły
ukazujące aktualny obraz duszpasterstwa młodzieży w Polsce, cechy współczesnej młodzieży
oraz aktualne konteksty jej życia. Pragniemy też ukazać
biblijno-teologiczne podstawy duszpasterstwa młodzieży,
jak również problematykę tożsamości i formacji duchownych duszpasterzy młodzieży
oraz animatorów świeckich. Chcemy też zaprezentować 6 wymiarów duszpasterstwa młodzieży:
- Duszpasterstwo indywidualne (spowiednictwo i rozmowa duszpasterska)
- Grupy i ruchy religijne
- Lekcje religii, katechezy parafialne
- Rekolekcje szkolne
- Ewangelizacja stadionowo-uliczna
- Media społecznościowe
Osoby zainteresowane zamieszczeniem artykułu w przygotowywanej pracy
prosimy o przesłanie proponowanego tytułu i abstraktu do 5. lutego 2018 r.
poprzez formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/XOQLpxrYsQH5IPXG2

Autorzy, których propozycje Komitet Naukowy monografii zakwalifikuje do publikacji,
zostaną poinformowani indywidualnie poinformowani o wymaganiach wydawniczych.
Jednocześnie informujemy, że tekst w wersji ostatecznej należy złożyć do 23 marca 2018 r.

* * * * * * *

 

Polecamy artykuł z czasopisma "Język - szkoła - religia":

Kosmiczny wymiar rozwoju osoby w pedagogice Marii Montessori

Andrzej Kielian i Natalia Walkowiak

 

* * * * * * *

 

Polecamy najnowszy numer "Studiów Pastoralnych", a w nim m.in.:

B. Giemza
W drodze ku synodowi biskupów o młodzieży

E. Osewska
Nauczanie religii jako towarzyszenie:
od powierzchowności do duchowości, do osobistego poznania Boga wcielonego

R. Chałupniak
Pedagogika katolicka – znaczenie i aktualność w kontekście chaosu wartości (perspektywa polska)

P. Tomasik
Lekcja religii – odpowiedzialna praca na rzecz polskiej szkoły i Kościoła

K. Misiaszek
Co z katechezą parafialną w Kościele w Polsce?

A. Zellma
Nauczanie religii w kontekście reformy systemu edukacji

M.S. Wierzbicki
Dimensione religiosa nel processo educativo dell’IRC in Italia


* * * * * * *

 

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

Jezus Chrystus, który z miłości do nas stał się człowiekiem,
abyśmy mogli stać się synami Bożymi, niech wciąż wzbudza w nas pragnienie
oddania Mu wszystkich naszych sił na służbę dzieciom, młodzieży i dorosłych.

W imieniu Zarządu życzę, aby Boże Narodzenie było źródłem pięknych i głębokich przeżyć,
wzrostu wiary, nadziei i miłości, niezapomnianych spotkań rodzinnych i przyjacielskich,
czasem wyrażania radości z naszego wyniesienia i zbawienia.
Nowy rok 2018 niech będzie pomyślny i bogaty w ludzkie i Boskie dary

- ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich


* * * * * * *

 

Ciekawa inicjatywa katechetyczna - godna polecenia i naśladowania w różnych ośrodkach:

"STUDIUM WIARY. Szkoła katechetów parafialnych"

www.skp.centrum.katowice.pl

 

Przy okazji bardzo dobra wiadomość z Katowic:

ks. Roman Buchta nowym doktorem habilitowanym z katechetyki!
Gratulujemy i pozdrawiamy!

 

* * * * * * *

 

11 grudnia 2017 r. w Warszawie na UKSW odbyło się spotkanie Zespołu
odpowiedzialnego za przygotowanie nowej Podstawy Programowej Katechezy.
Prace daleko posunięte. W czerwcu 2018 r. możliwe zatwierdzenie dokumentu.

W tym samym dniu miało miejsce spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SKP.
Rozmawialiśmy m.in. o naszym wrześniowym Sympozjum w Częstochowie.

 

* * * * * * *

 

Anna Walulik CSFN, Janusz Mółka SJ (red.), Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna.
Księga jubileuszowa deykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
, Kraków 2017.

 

* * * * * * *

 

Zbigniew Marek SJ, Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej, Kraków 2017.

 

* * * * * * *

 

Rafał Bednarczyk, Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców
w myśli prymasa Stefana Wyszyńskiego. Studium katechetyczne
, Warszawa 2017.

 

* * * * * * *

 

Nowa, ciekawa, interdyscyplinarna publikacja:

Anna Zellma, Edward Wiszowaty, O Policję bliższą ludziom.
Inspiracje pedagogiczne w służbie  funkcjonariuszy
, Szczytno 2017.

Kolportaż: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
http://wydawnictwa.wspol.edu.pl/pl/wydawnictwo-wyzszej-szkoly-policji-w-szczytnie/

 

* * * * * * *

 

26-27 września 2017 r. w Częstochowie
Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz VI. Walne Zebranie.
Tematyka spotkania koncentrowała się wokół współczesnej katechezy dorosłych.


* * * * * * *

 

Polecamy interesującą książkę dra Damiana Beliny na temat matury z religii w Niemczech.

Strona tytułowa i spis treści (kliknij).

 

* * * * * * *

 

Zapraszamy do lektury bardzo ciekawej książki o. Andrzeja Potockiego:
O Kościele także socjologicznie (Warszawa 2017).

Autor porusza m.in. takie zagadnienia, jak: "Socjologia religii i teologia pastoralna dla katechetyki
i katechezy"; "Kościół w szkole - katecheza szkolna"; "W stronę parafialnej katechezy sakramentalnej".

 

* * * * * * *

 

12-13 lipca 2017 r. w Szklarskiej Porębie
spotkanie osób odpowiedzialnych za tworzenie nowej "Podstawy programowej katechezy".

 

* * * * * * *

 

Z katechetycznych nowości - polecamy książkę ks. Romana Buchty
"Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim",
Katowice 2017. Wersja skrócona w pdf.

 

* * * * * * *

 

Z radością informujemy, że 26 czerwca 2017 r. stopień doktora habilitowanego
uzyskał ks. Rafał Bednarczyk, pracownik Wydziału Teologiczego UKSW,
proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Rębowie w diecezji płockiej. Gratulujemy!

 

* * * * * * *

 

12-13 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie w Trzęsaczu
w ramach XIV Nadłabtyckich Debat Katechetyków Polskich
Temat: "Katecheza Maryjna na nasze czasy".

 

* * * * *

 

30 maja - 5 czerwca 2017 r. Kongres Europejskiej Ekipy Katechetycznej (EEC) w Madrycie:
"Rodzina między chrześcijańskim wychowaniem i propozycją wiary".
W Kongresie wzięło udział blisko 70 katechetyków z większości krajów Europy,
w tym reprezentacja z Polski: p. dr hab. Elżbieta Osewska, ks. prof. Andrzej Kiciński,
ks. prof. Jan Kochel, ks. prof. Radosław Chałupniak,
a także Polacy reprezentujący inne kraje: s. Danuta Antonów z Rosji oraz ks. dr Mariusz Kuźniar z Czech.
Podczas spotkania można było wysłuchać wykładów
dotyczących uwarunkowań, istoty i wielu modeli współczesnej katechezy rodzinnej,
a także podzielić się doświadczeniami z różnych krajów europejskich.
Uczestnicy mieli również możliwość spotkania z duszpasterzami i rodzinami,
które są zaangażowane w katechezę rodzinną.

 

* * * * * * *

 

Postanowieniem Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy z dnia 27 lutego 2017 r.
ks. dr hab. Jan Kochel, kierownik Katedry Antropologii i Teologii Rodziny Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego, otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Pozdrawiamy i gratulujemy!

 

* * * * * * *

 

Z katechetycznych nowości:

ks. Roman Ceglarek, ks. Andrzej Kuliberda (red),
Bądźcie świadkami miłosierdzia
, Częstochowa 2017.

 

* * * * * * *

 

Postanowieniem Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy z dnia 9 lutego 2017 r.
Prodziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Marian Zając
otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Serdecznie gratulujemy!

 

* * * * * * *

 

Z katechetycznych nowości:

M. Borda, R. Ceglarek (red.), Wybrane zagadnienia edukacji ekologicznej.
Refleksje wokół encykliki Laudato si’
, Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2016.

 

* * * * *

 

Od 31 stycznia 2017 r. decyzją zarządu firmy "święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o.",
czyli ks. dra Tomasza Siudy oraz p. Piotra Kleeberga,
po 60 latach zostało zawieszone wydawanie papierowej wersji czasopisma "Katecheta".
Dotychczasowi Czytelnicy zaproszeni są do korzystania z platformy "Strefa Katechety",
zajmującej się promocją poznańskich materiałów katechetycznych.

 

* * * * *

 

3 stycznia 2017 r. w Sandl w Austrii zmarł o. Kryspin Zygmunt Z. Kacprzak OFM (1937-2017),
członek SKP, wieloletni wykładowca katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach.
Pogrzeb śp. o. Kryspina odbędzie się w sobotę, dnia 7 stycznia br., w Sandl (Austria).
Polecamy modlitewnej pamięci!

 

* * * * *

 

ROK MIŁOSIERDZIA - RZYM
Pielgrzymka Katechetów
23-25 września 2016
(strona internetowa)

 

* * * * *

 

20 września 2016 - V. Walne Zebranie SKP,
na którym wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję rewizyjną.
Przewodniczącym SKP został ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek,
wiceprzewodniczącym - ks. dr hab. Paweł Mąkosa.
Stanowisko sekretarza-skarbnika objął ks. dr hab. Dariusz Kurzydło.
Ponadto do zarządu weszli:
prof. dr hab. Anna Zellma z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
i ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak z Uniwersytetu Opolskiego.
W skład Komisji rewizyjnej weszli:
ks. Marek Korgul, dr Aneta Rayzacher-Majewska oraz ks. dr Roman Buchta.

 

* * * * *

 

POLSKA KRAJEM MISYJNYM?
1050 LAT PO PRZYJĘCIU CHRZEŚCIJAŃSTWA
I KONGRES TEOLOGII PRAKTYCZNEJ
połączony z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
oraz wyborami nowych władz SKP
19-21 września 2016 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

* * * * *

 

Ks. prof. Paweł Mąkosa rozwija katechetyczne skrzydła.
Kto chciałby wczytać się w tekst jego artykułu
opublikowanego w "International Studies in Catholic Education",
proszony jest o skopiowanie linku i wejście na stronę:
http://www.tandfonline.com/eprint/BF3j3mYwRK95Bi48ktIJ/full

 

* * * * *

 

Nowa publikacja:

Zbigniew Marek, Anna Walulik (opr.), W drodze do prawdy. Podręcznik życia chrześcijańskiego,
Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2016, ss. 159.

* * * * *

 

Informacje prosto z Rzymu...
o nowych kierunkach na
Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie.

Inną inicjatywą jest powstanie Międzynarodowego Obserwatorium Katechetycznego (http://osservatoriocatechetico.unisal.it/pl/) oraz czasopisma naukowego w formie elektronicznej „Catechetica ed Educazione” (http://rivistadipedagogiareligiosa.it/).
Osoby zainteresowane mogą włączyć się w dalsze realizacje niektórych inicjatyw, chociażby poprzez udostępnianie materiałów i dokumentów katechetycznych do archiwum obserwatorium.

Będę wdzięczny o przekazanie tej informacji do instytucji i osób zainteresowanych tematyką ewangelizacji, katechezy oraz edukacji religijnej.

Pozdrawiam - ks. Mirosław Stanisław Wierzbicki SDB

* * * * *

 

Zaproszenie dla członków Stowarzyszenia Katechetyków Polskich:
AKRK - Arbeitsgemeinschaft Katholische Religionspädagogik und Katechetik
zaprasza na swoje spotkanie, które odbędzie się w Leitershofen w dniach 8-11 września 2016.
Program spotkania i zgłoszenie.
Istnieje możliwość zaproponowania referatu albo komunikatu.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.

 

* * * * *

 

Nowa publikacja przygotowana z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski:
R. Ceglarek, M. Borda (red.), Rozbudzić pamięć chrztu.
Chrzest w historii, teologii i katechezie
, Częstochowa 2016.

 

* * * * *

 

Wielkanoc 2016 - życzenia ks. prof. Zbigniewa Marka

 

* * * * *

 

4 lutego 2016 r. ks. Wojciech Osial został wyświęcony na biskupa pomocniczego diecezji łowickiej.
Gratulujemy i życzymy, by zaangażowanie w dzieło katechezy jeszcze bardziej owocowało!

 

* * * * *

 

Zmarł ks. prof. Roman Murawski, salezjanin,
nestor polskiej katechetyki, mistrz wielu pokoleń katechetów,
honorowy przewodniczący SKP, święty kapłan, dobry człowiek.
NIEBO SIĘ OTWARŁO!

 

* * * * *

 

Boże Narodzenie 2015 - życzenia ks. prof. Zbigniewa Marka

 

* * * * *

 

List z "Katechety" - grudzień 2015 r.

 

* * * * *

 

23 grudnia 2015 r. najnowsza punktacja czasopism, także katechetycznych:
"Horyzonty Wychowania" - 13 punktów, "Roczniki Teologiczne" - 12, "Paedagogia Christiana" - 10,
"The Person and the Challenges" - 7, "KERYKS" - 7, "Zeszyty Formacji Katechetów" - 6,
"Pedagogika Katolicka" - 6, "Studia Katechetyczne" - 5, "Katecheta" - 4.
Gratulujemy Redaktorom i zachęcamy Katechetyków do publikowania wartościowych tekstów!

 

* * * * *

 

20-21 listopada 2015 r. Lublin KUL JP II
Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne:
"XXV lat nauczania religii w polskiej szkole - między nadzieją a rzeczywistością"

Zapraszamy do lektury publikacji:

M. Zając (red.), XXV lat nauczania religii w polskiej szkole.
Między nadzieją a rzeczywistością
, Lublin 2015.

 

* * * * *

 

18 listopada 2015 r. Opole
Wychowanie do postawy dialogu w perspektywie ekumenicznej

 

* * * * *

 

24 października 2015 r. Częstochowa
Sympozjum Katechetyczne:
"Wspominać chrzest - to znaczy na nowo zaczynać od Chrystusa"

 

* * * * *

 

22-23 września 2015 - IV. Walne Zebranie SKP
połączone z Sympozjum Wykładowców Katechetyki w Częstochowie
z udziałem ks. bpa Gerarda Kusza oraz ks. bpa Marka Mendyka.

 

Gościem specjalnym naszego spotkania była p. prof. Claudia Gärtner, przewodnicząca
AKRK - Arbeitsgemeinschaft Katholische Religionspädagogik und Katechetik.

 

 

 

* * * * *

 

 

Nominacje profesorskie członków SKP:
ks. Wojciech Cichosz z Gdyni i ks. Radosław Chałupniak z Opola.

 

 

* * * * *

 

 

15-16 czerwca 2015 r. "Nadbałtycka debata katechetyków" w Trzęsaczu,
pt. "Formacja ducha pokuty i pojednania w kontekście nowej ewangelizacji"
z uroczystym uczczeniem 60. rocznicy święceń kapłańskich ks. prof. Romana Murawskiego.

 

 

* * * * *

 

 

27-31 maja 2015 r. Kongres Europejskiej Ekipy Katechetycznej
z udziałem polskich katechetyków z kraju i zagranicy (Rosji, Czech).

 

 

* * * * *

 

Nowa publikacja ks. Romana Ceglarka i ks. Jacka Kapuścińskiego
Zarząd Diecezjalnego Koła Księży Prefektów w Częstochowie (1929-1949), Częstochowa 2015.

 

* * * * *

Polscy katechetycy (R. Chałupniak, A. Kiciński, P. Mąkosa, M. Zając)
współautorami encyklopedii edukacji chrześcijańskiej:
G.T. Kurian, M.A. Lamport (red.), Encyclopedia of Christian Education, t. I-III,
Lanham - Boulder - New York - London 2015.

 

* * * * *

 

Międzyuczelniane sympozjum studentów katechetyki UKSW - KUL

 

* * * * *

 

Wielkanocne życzenia od ks. prof. Zbigniewa Marka

 

* * * * *

9-10 kwietnia 2015 Kraków, Akademia "Ignatianum"
Konferencja: "Praca wsparciem w osiąganiu dojrzałości ludzkiej i religijnej"

* * * * *

Pani dr hab. Anna Zellma profesorem nauk teologicznych.
Uroczyste wręczenie aktu nadania nominacji profesorskiej odbyło się
21 stycznia 2015 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 

* * * * *

 

Internetowa strona "Studiów Katechetycznych" - w przygotowaniu XI tom.

 

* * * * *

 

"Katecheta", czasopismo pod patronatem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,
w nowej szacie graficznej. Zachęcamy do lektury i publikowania wartościowych tekstów!

 

* * * * *

 

W grudniu 2013 r. czasopismo "Katecheta" otrzymało cztery punkty za artykuły naukowe, "Zeszyty Formacji Katechetów" - siedem,
"Horyzonty Wychowania" - siedem, "The Person and the Challenges" - osiem (por. Lista czasopism).
Gratulujemy Redaktorom i zachęcamy Katechetyków do publikowania wartościowych tekstów! Inne czasopisma - por.
linki.

 

* * * * *

 

1 sierpnia 2014 r. w "British Journal of Religious Education" ukazał się artykuł ks. prof. Pawła Mąkosy
o katechezie polskich imigrantów w Anglii i Walii - zachęcamy do przeglądnięcia w
Internecie, cytowania i... naśladowania.