KS. PRAŁ. DR HAB. JERZY KOSTORZ, prof. UO

 


 


Kapłan diecezji opolskiej, ur. 26.04.1968,

WSD w Nysie 1988-1994,

studia specjalistyczne z katechetyki 1994-1998,

dr teologii na podst. pracy pt. Zasada wierności Bogu i człowiekowi w katechezie integralnej, promotor ks. prof. M. Majewski.

W latach 2000-2010 duszpasterz akademicki (por. archiwalna strona: D.A. RESURREXIT).

Wykłady: katechetyka szczegółowa (dzieci, młodzież, dorośli), pedagogika i katechetyka specjalna. Opieka nad praktykami ciągłymi.

Od 2012 r. w Stowarzyszeniu Katechetyków Polskich.

Zainteresowania katechetyczne: metodyka katechezy, katechetyka specjalna, wychowanie religijne młodzieży i dorosłych.

Organizator sympozjów katechetycznych.