Aktualności

Pomysły

Dokumenty

Prawo

Podręczniki

Pomoce

Publikacje

Wydziały

Formacja

Kontakt

Katechetycy.pl

Linki
       

Wokół nowej podstawy PROGRAMOWEJ katechezy

 

Nowe podręczniki do nauczania religii katolickiej pojawią się w szkołach od 1 września 2020 r.:
stopniowo - dla I i V klasy szkoły podstawowej oraz dla I klasy szkół średnich.

 

* * * * * * * 

Nowa Podstawa programowa katechezy i nowy Program nauczania religii rzymskokatolickiej
już w księgarniach i w sieci (kliknij na obrazki).

Dokumenty ważne dla autorów i redaktorów nowych podręczników,
ale także dla samych katechetów

 

       

 

 

* * * * * * * 

    14 lutego 2017 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej została podpisana nowa Podstawa programowa
          • wychowania przedszkolnego;
          • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
          • kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
             ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
          • kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia;
          • kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
          • kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

      Tekst dokumentu - do pobrania z oficjalnej strony MEN. 

 

       Także 14 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie Komisji Wychowania Katolickiego
       i zespołu ekspertów ds. opracowania nowej Podstawy programowej katechezy w Polsce.
       Wstępnie zaproponowano podział na 5 grup:
             • katecheza przedszkolna;
             • katecheza wczesnoszkolna (klasy I-IV);
             • katecheza dorastających (klasy V-VIII);
             • katecheza młodzieży (szkoły ponadpodstawowe);
             • katecheza specjalna.

       Na stronie będą zamieszczane informacje i artykuły dotyczące tworzenia tego dokumentu.
       Osoby zainteresowane umieszczeniem własnych tekstów (w PDF) proszone są o kontakt.
       Nie zamieszczamy tekstów anonimowych.
       Odwołując się do wypowiedzi osób trzecich należy podać źródła (przypisy)

       Inspirujące teksty: 

       - Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego z 14 lutego 2017 r.  

       - Nowa podstawa za dwa lata... Wywiad z ks. prof. Piotrem Tomasikiem.

       - Aneta Wilczyńska, Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w zreformowanej szkole